سیستم های مکانیکال

  • ملاحظات طراحی و اجرای سیستم های مکانیکال
  • سیستم های پیشرفته گرمایش، سرمایش و تهويه­ ی مطبوع
  • سیستم های سرمايش و گرمايش Passive
  • پمپ های حرارتی ( GHP ) سامانه های تركيبی حرارتی و توان
  • ذخيره سازی و باز چرخانی آب در ساختمان
  • مديريت پساب در ساختمان ها
  • بازيافت حرارت ، آب و ساير منابع انرژی اتلافی در ساختمان