شهر پایدار

  • برنامه ریزی و طراحی شهر پایدار
  • توسعه ­ی بافت های درون شهری
  • باز زنده سازی بافت های شهری ناکارآمد
  • بلند مرتبه سازی بایدها و نبایدها
  • شبکه های مخابراتی و اینترنتی در شهر پایدار
  • حمل و نقل و مدیریت ترافیک
  • مدیریت اطلاعات مکانی