اطلاعیه در مورد همایش اطفاء حریق مناسب در ساختمان مورخ ۹۵/۰۵/۳۱

به اطلاع می رساند محل برگزاری همایش اطفاء حریق مناسب در ساختمان در سالن همایش های هتل میثاق واقع در بلوار اقبال لاهوری برگزار می گردد .لازم به ذکر است شروع برنامه همایش از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ اجرا می گردد. ضمنا از شرکت کنندگان تقاضا می شود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

 

14