تغییر زمان برگزاری چهارمین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان؛ چهارمین همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس اطلاعیه دبیرخانه دایمی همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان تاریخ برگزاری این همایش که قرار بود روزهای 4 و 5 بهمن‌ماه برگزار شود، به  24 و 25 بهمن‌ماه موکول شد.
بر اساس این گزارش، دبیرخانه همایش در این اطلاعیه آورده است؛ با توجه به همزمانی برگزاری چهارمین دوره همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان با همایش بین‌المللی مشهد 2017 و اهمیت فرهنگی و اجتماعی همایش مشهد 2017 و همکاری‌هایی که اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با دبیرخانه مشهد 2017 دارد، همزمانی این دو همایش باعث کمرنگ شدن، همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان می‌گردید.
از این رو با دستور استاندار خراسان رضوی و هماهنگی مدیرکل راه و شهرسازی استان، زمان چهارمین همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان به 24 و 25 بهمن ماه منتقل شد تا با این

تغییر، مجموعه دبیرخانه همایش و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و نهادهای زیربط، بتوانند با بیشترین و بهترین شرایط، چهارمین دوره این همایش را برگزار کند.

 

photo277986428635440877 (1)