تاسیسات مکانیکی و برقی

  • معماری در بلند مرتبه سازی
  • روش های نوین صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند مرتبه
  • اهمیت انرژی های نوین و تجدید پذیر در ساختمان های بلند مرتبه
  • تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
  • نمای نوین در ساختمان های بلند مرتبه
  • توسعه فضای سبز در ساختمان های بلند مرتبه (بام سبز، دیوار سبز، محوطه سبز)
  • معرفی کاربردی شبیه سازی انرژی در ساختمان های بلند مرتبه
  • معرفی استاندارد ساختمان سبز LEED، BREEM ،GREEN GLOBAL
  • سیستم های نوین گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه