حریق و ایمنی

  • مصالح مقاوم در برابر حریق
  • فن آوری های نوین اعلان و اطفاء حریق- آتش بند،دودبند
  • ضوابط محافظت ساختمان ها در برابر حریق
  • معرفی روش های نوین ایمنی،حفاظت کار در حین اجرا در ساختمان های بلند مرتبه
  • پیش بینی ملاحظات موثر در پدافند غیرعامل در ساختمان های بلند مرتبه
  • آشنایی با نرم افزار های مدل سازی Path Finder  (تخلیه اضطراری)