حمل و نقل

5photo_2017-01-24_14-39-03

خودرو سواری

با خودرو سواری هر اتومبیل ۳۰ هزار تومان

خودرو مینی بوس

با مینی بوس ۸۰ هزارتومان

 

خودرو اتوبوس

با اتوبوس ۱۵۰ هزارتومان