سفر

5photo_2017-01-24_14-39-03

ثبت نام کنندگان غیر استانی در چهارمین همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان می توانند با مراجعه به شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی، زیارتی و سلامت کاج نقره ای مشهد به مدیریت آقای ناصر غفران و شماره تماس های  05138552400 و  09150024240 و لینک های kaajcharter.com و kaajcharter.ir اقدام به تهیه بلیط و هتل نمایند . حسب توافق نامه تنظیمی فی مابین دبیرخانه دائمی همایش فناوریهای نوین ساختمان و شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی، زیارتی و سلامت کاج نقره ای مشهد خدمات هتلی تا سی درصد تخفیف ارائه می گردد . لازم به ذکر است سخنرانان و مدعوین همایش چهارم از طریق خود دبیرخانه هماهنگی های مربوط به بلیط و هتل انجام خواهد شد .