fiber_manual_recordهمایش ها

مقدمه

رشد چشم گیر صنعت در جوامع پیشرفته و نیاز گسترده ­ی كشور های در حال توسعه به فراگیری و آموزش علوم و فنون نوین و هم­چنین گسترش فرهنگ صنعتی سازی ساختمان، لزوم برگزاری همایش های فن آوری های نوین صنعت ساختمان را به دنبال داشت، كه این مهم با عنایت به یكی از رسالت های اصلی دبیرخانه و با رویكرد كمك به توسعه­ی فن آوری های صنعت ساختمان، ایجاد ارتباط بین بازار عرضه و تقاضا، كمك به تغییر رویكرد تولید كنندگان از روش های سنتی به صنعتی سازی، جلب مشاركت مراكز علمی و تجربی، آسیب شناسی موانع اجرایی استفاده از فن آوری های نوین در صنعت ساختمان فعالیت اجرایی خود را در قالب برگزاری همایش ها در سال­های ۱۳۸۷، ۱۳۹۰و ۱۳۹۳ آغاز نمود.

اهداف دبیرخانه

 • كمك به توسعه ­ی فن آوری های نوین صنعت ساختمان و برقراری ارتباط بین بازار عرضه و تقاضا
 • كمك به تغییر رویكرد تولیدكنندگان ساختمان از روش­های سنتی به صنعتی سازی
 • جلب مشاركت مراكز علمی و تجربی، متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و تشكل­های مهندسی به منظور انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه توسعه و به ­كارگیری هر چه بیشتر فناوری های نوین در صنعت ساختمان.
 • انجام برنامه ریزی برای آموزش دست اندركاران و مهندسان در مقاطع و فرصت های گوناگون برای بهره گیری از فن ­آوری­های نوین و نیز تحول در مبانی دانشگاهی.
 • آسیب شناسی موانع اجرایی استفاده از فن آوری های نوین در صنعت ساختمان.

ارکان دبیرخانه همایش

شورای سیاست­گذاری

 • متشكل از مدیركل امور مقررات ملی ساختمان (رئیس شورا).
 • مدیركل اداره کل مسكن و شهرسازی استان.
 • رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 • معاون امور عمرانی استانداری استان.
 • معاون ترویج مقررات ملی ساختمان.
 • یك نفر صاحب نظر در حوزه فناوری­های نوین (دبیراجرایی).
 • مجری همایش (شخص حقیقی یا حقوقی می باشد كه امور برگزاری همایش را بر عهده دارد و به پیشنهاد واحد اداری اجرایی و توسط واحد مدیریت و برنامه ریزی تعیین می شود).

وظایف شورای سیاست­گذاری

 • راهبری و نظارت بر كلیه موارد مرتبط با وظایف و مأموریت­ های دبیرخانه­ ی همایش.
 • وظایف واحد مدیریت و برنامه ریزی.
 • برنامه ریزی همایش های ادواری.
 • پی­گیری و تلاش در جهت اجرایی نمودن پیشنهادات و مصوبات همایش­ ها.
 • برقراری ارتباط با مراكز علمی و تحقیقاتی و دیگر نهادهای مرتبط و جلب همكاری این مراكز در راستای تحقق اهداف اساس­نامه.
 • تهیه­ی گزارش عملكرد دبیرخانه.
 • جمع بندی ­گزارش­ های واحد نظارت و ارزیابی و واحد علمی دبیرخانه­ی همایش و ارایه به شورای سیاست­گذاری.
 • دبیرخانه­ ی همایش در اداره كل مسكن و شهرسازی استان خراسان رضوی می باشد و مدیر كل مسکن و شهرسازی استان، دبیرهمایش می باشد.

نمودار تشكیلاتی دبیرخـانه­ ی همایش فن­ آوری های نوین صنعت ساختمان

muhd1

 

مخاطبین همایش ها

 • استانداری های سراسر كشور.
 • مدیران و كارشناسان ادارات كل مسكن و شهرسازی سراسر کشور.
 • مدیران و كارشناسان بنیاد مسكن انقلاب اسلامی سراسركشور.
 • شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور.
 • اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه ها و دانشجویان.
 • اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر كشور.
 • مدیران امورشهری و روستایی سراسرکشور.
 • اعضای انجمن های صنفی فناوران كشور و شركت های دارای فناوری نوین صنعت ساختمان.
 • اعضای انجمن صنفی انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور.
 • اعضای انجمن صنفی شركت های تأسیساتی و ساختمانی كشور.
 • اعضای انجمن صنفی و جامعه مشاوران كشور.
 • اعضای كاردان های فنی ساختمان سراسر كشور.
 • انجمن معماران تجربی سراسر كشور.
 • مدیران و كارشناسان صنایع نوین صنعت ساختمان و… .