fiber_manual_recordبرگزاری کارگاه بتن ویژه و توسعه پایدار1 اسفند 1395

اخرین بخش گارگاه های چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان در پنج موضوع تخصصی برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، در آخرین بخش گارگاه های این همایش، کارگاه بتن ویژه و توسعه پایدار با هدف آشنایی با اهمیت نقش بتن های ویژه در توسعه، برگزار شد.

در این کارگاه که توسط مهندس جواد مروتی ارائه شد، به موضوع گسترش بتن های ویژه در پی ظهور نیازهای جدید مهندسی و بروز مسایل و مشکلات در عرصه عمل پرداخته شد.

وی مشکلات اجرایی و فنی پیش روی مهندسین را فرصت دانست و گفت: این مسائل، فرصتی است برای بروز خلاقیت و یافتن راهکارهایی که ممکن است علاوه بر حل مشکل موجود، زمینه خلق ایده های نو و بهبود جنبه های فنی و اجرایی انجام پروژه های عمرانی باشد.

مروتی افزود: زمانیکه نیازی جدید در عرصه مهندسی ظهور پیدا می کند، خلاقیت مهندسی در پی یافتن راهی نو برای پاسخگویی به آن پدیده به وجود می آید. به عنوان نمونه ظهور بتن خودتراکم در پاسخ به مشکلات عدیده تراکم بتن با روش های سنتی بوده و بتن رنگی و شفاف نیز پاسخی به نیازهای مطرح شده از سوی طراحان و معماران برای خلق فضاهایی زیباتر است.

وی ادامه داد: بتن مقاومت بالا نیز زمانی ابداع شد که ساخت سازه های بتنی با ارتفاع زیاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود.

در این کارگاه سرفصل هایی با موضوع نقش بتن در توسعه پایدار، بتن خود تراکم، الیافی، نورگذر، آب بند و معماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود