fiber_manual_recordتوسعه و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت دائمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی است1 اسفند 1395

معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: تهیه، توسعه و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت دائمی مرکز تحقیقات است.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، دکتر شکرچی زاده در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان به سخنرانی تخصصی در خصوص فن آوری های نوین و لزوم توجه به حقوق شهروندی پرداخت و افزود: اقدامات اجرایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حوزه فن آوری های نوین قرار دارد.

شکرچی زاده افزود: برگزاری دوره های آموزشی در راستای صنعتی سازی، احداث نمایشگاه فن آوری صنعت ساختمان و نظارت عالی بر صنعتی سازی کشور از جمله اقداماتی است که در مرکز دنبال می شود و می تواند بعنوان مرجع فعالیت های ساختمانی کشور قلمداد شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه ای برای ساماندهی شرکت های فعال در زمینه ساختمان تدوین شده است، گفت: به روز کردن کتاب صنعت ساختمان که آخرین ویرایش آن در سال 88 انجام شد نیز در مرکز تحقیقات در دستور کار قرار دارد و می تواند مرجع قانونی انجام کارهای ساختمانی باشد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: فن آوری های نوین فراوانی در حوزه های ساختمانی، ساختار مصالح، ابزار و ماشین آلات بررسی می شود که می تواند مورد استفاده کارشناسان و متخصصان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تهیه و توسعه روند ارزیابی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت دائمی مرکز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی مقوله حقوق شهروندی و عنصر انسان را از مباحث اصلی مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: ظرفیت زیستی در توسعه فعالیت های سازمان باید مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود