fiber_manual_recordدانش فنی مهم ترین مولفه در توسعه پایدار ساختمان1 اسفند 1395

استاد کارگاه امنیت سایبری در شهرهوشمند، دانش فنی را مهم ترین مولفه در توسعه پایدار در بخش ساختمان عنوان کرد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، علی رودی، کارشناس حوزه سایبری در حاشیه برگزاری این همایش گفت: توسعه پایدار باید به رشد و ارتقای سیستم کمک کند نه اینکه اهرم فشار و تهدیدی برای جامعه شود.

وی افزود: شهر هوشمند و امنیت، یک فرایند لوکس نیست بلکه امر تسهیل کننده ای است که در تمام جنبه های مختلف کار نقش موثر خود را نشان می دهد.

این کارشناس، ادامه داد: عمده شهرهای هوشمندی که توسعه پایدار هم دارند به وجه های مختلفی از امنیت نیز توجه می کنند.

وی با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما دانش فنی وجود ندارد، اظهار کرد: درایران عمده شرکت های متولی در این حوزه عمدتا وارد کننده و مصرف کننده هستند و دانش های فنی مورد نیاز، وجود ندارد.

علی رودی با تاکید بر اینکه دانش فنی، مهم ترین مولفه در توسعه پایدار بخش ساختمان  است، افزود: در کنار تمام جنبه های هوشمند سازی پرداختن به امنیت بسیارمهم است و داشتن پیوست امنیتی در پروژه ها، سبب توسعه، پایداری و در نهایت رشد و شکوفایی آن پروژه می شود.