fiber_manual_recordدر اولین روز چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، برگذار شد؛ برگزاری کارگاه کنترل دود در ساختمان1 اسفند 1395

بخش تخصصی چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، با برگزاری 5 کارگاه  تخصصی آغاز  شد.
به گزارش ستاد خبری همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، کارگاه کنترل دود در ساختمان یکی از کارگاه های تخصصی این همایش بود که با سرفصل های اصول سیستم های تعویض مکانیکی هوا،  اصول مدیریت دود و انتخاب فن هوادهی، توسط  اردشیر فرشیدیان فر، ارائه شد.
فرشیدیان فر در این گارگاه با بیان این مطلب که مهندسی و مدیریت حرکت دود و تخلیه آن در هنگام آتش سوزی یکی از مهمترین مسایل مربوط به حریق است، اظهار کرد: امروز در آتش سوزی بخشی از خسارات جانی- مالی بر اساس گسترش دود در ساختمان اتفاق می افتد.
وی افزود: در صورتیکه که بتوان با استفاده از فن آوری های نوین دود را مهار نمود می توان امیدوار بود ساکنین ساختمان فرصت بیشتری برای نجات پیدا نمایند.
اردشیر فرشیدیان فر درباره هدف ازبرگزاری این کارگاه گفت: در این کارگاه هدف، آشنایی با ضوابط و دستور العمل های بین المللی برای مهار دود و گازهای سمی است.
شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.