fiber_manual_recordدر کارگاه تخصصی، بتن و توسعه پایدار، مطرح شد: ایران یکی از 10 کشور برتر تولید کننده سیمان1 اسفند 1395

ایران جزء 10 کشور برتر تولید کننده سیمان به عنوان مهم ترین جزء از ماده ساختمانی بتن است.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، کارگاه بتن و توسعه پایدار در دومین روز از این همایش با هدف بحث و بررسی چالش های موجود در صنعت بتن و توسعه پایدار، توسط دکتر تدین و مهندس پور خورشیدی ارائه شد.

تدین یکی از اساتید ارائه دهنده این کارگاه با اشاره به اهمیت کیفیت ماده سیمان در بتن، اظهار کرد: بتن به عنوان پر مصرف ترین ماده ساختمانی و نیاز به آن به منظور توسعه و احداث زیر ساخت های عمرانی کشور، اهمیت ویژه ای دارد. سیمان مهمترین جزء این ماده ساختمانی است و هم اکنون، ایران بعنوان یکی از 10 کشور برتر تولید کننده سیمان مطرح است و لذا بخش عمده ای از اقتصاد کشور با این ماده ساختمانی در ارتباط است.

وی افزود: صنعت بتن و فرآورده های مرتبط با آن، گردش مالی زیادی را سالانه در کشور به خود اختصاص داده است. هم اکنون بیش از 90 واحد خط تولید سیمان در کشور فعال است و ظرفیت تولید سیمان به بیش از 80 میلیون تن در سال رسیده است.

تدین با اشاره به افزایش مصرف سیمان در کشور، تأکید کرد: سرانه سالانه مصرف سیمان در کشور نیز از 220 کیلوگرم در سال 1357 به بیش از 800 کیلوگرم در حاضر رسیده است. تعداد واحدهای تولید بتن آماده نیز در کشور به بیش از 1000 واحد رسیده است.

مهندس پور خورشیدی، دیگر استاد این کارگاه نیز اظهار کرد: مطالعات نشان داده است که تولید سیمان پرتلند، مقادیر زیادی از منابع طبیعی مانند سنگ آهک، سوخت های فسیلی با ارزش و … را از بین می برد.

وی با بیان این مطلب که صنعت سیمان، یکی از پر مصرف ترین صنایع تولیدی است، تصریح کرد: به ازای هر تن سیمان پرتلند تولیدی، حدود یک تن گاز دی کسید کرین ایجاد می شود. همچنین، مصرف انرژی، بزرگترین نگرانی زیست محیطی در ارتباط با تولید بتن و سیمان است.

وی ادامه داد: 13 درصد مصرف انرژی در بخش صنعت، مربوط به این ماده ساختمانی مهم است. همه این آمار و ارقام، نشانگر اهمیت سیمان و بتن در همه ابعاد توسعه کشور است و آنچه مهم تر می نماید  برنامه ریزی برای توسعه پایدار صنعت و استفاده صحیح از آن در زیر ساخت های عمرانی کشور است.

سر فصل های این کارگاه، وضعیت تولید سیمان در کشور، راهکارهای توسعه پایدار در صنعت سیمان و نقش بتن در توسعه پایدار است.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.