fiber_manual_recordرییس کمیته تخصصی مبحث 11: بهره وری، پایه و ستون اصلی صنعتی سازی ساختمان است1 اسفند 1395

رییس کمیته تخصصی مبحث 11، گفت: بهره وری، پایه و ستون اصلی صنعتی سازی ساختمان است.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، مهندس انصاری رییس کمیته تخصصی مبحث 11 مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه صنعتی سازی و ساختمان سبز منطق و پایه مشترکی دارد، افزود: قابلیت برنامه ریزی، اندازه گیری، کنترل و هدایت از جمله امتیازات صنعتی سازی است.

وی ادامه داد: صنعتی سازی و ساختمان سبز، منطق و پایه مشترکی دارند اما این دو مقوله یکسان نیست.

رییس کمیته تخصصی مبحث 11 بیان کرد: با نظم و تمرکزی که از صنعتی سازی در ساختمان های انبوه و غیر انبوه ایجاد می شود، ساخت و ساز، قابلیت هدایت پیدا می کند و به سهولت می توان آن را به سمت مولفه های توسعه پایدار سوق داد.

مهندس انصاری اضافه کرد: قابلیت کنترل در ساختمان های غیر انبوه، از طریق هدایت المان های ریز به تولید در کارخانه ها، صورت می گیرد.

وی گفت: در انبوه سازی هم به دلیل قابلیت اتصال روش، مقوله کنترل و مولفه های ساختمان سبز به سادگی قابل پیاده سازی خواهد بود.

شایان ذکر است چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.