fiber_manual_recordشروع فرآیند ثبت نام در پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان18 دی 1397

شروع فرآیند ثبت نام در پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

به گزارش دبیرخانه همایش و به نقل از مهندس منجمی مسئول کمیته اجرایی امکان ثبت نام در پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان برای متقاضیان فراهم گردید.
وی گفت: ثبت نام در این همایش بصورت الکترونیکی و انتخاب کارگاه ها و کلاس ها نیز از طریق سایت www.mhud.ir انجام می گردد.
مهندس منجمی افزود: این همایش دارای امتیاز ارتقاء پایه ( نظارت، طراحی، محاسبه و اجرا) به مدت 16 ساعت است و متناسب با انتخاب نوع ثبت نام به ایشان گواهینامه ارتقاء پایه و یا کارکنان دولت اعطا خواهد شد.
مسئول کمیته اجرایی پنچمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان ادامه داد: با توجه به محدود بودن تعداد شرکت کنندگان و برنامه ریزی های بعمل آمده درخصوص استقبال از همایش از متقاضیان تقاضا می گردد تا در اولین فرصت ممکن نسبت به ثبت نام اقدام و از طریق کانال های رسمی این رویداد را دنبال نمایند.
وی در پایان اظهار داشت انشالله با تلاش تیم اجرایی، بتوان ضمن حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی همایش، در جلب رضایت شرکت کنندگان گام برداشت.