fiber_manual_recordششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان بصورت الکترونیکی (مجازی) برگزار می شود7 دی 1399

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوي گفت: ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ 26 تا 29 بهمن ماه 99 به صورت الکترونیکی ( مجازی) با استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود.
به گزارش جمسا محمود خیاطی بیدخت صبح امروز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار این پایگاه افزود: نظام مدیریت یکپارچه با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تاثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی پرداخته و در این راستا، نواقص، مخاطرات بالقوه و حوادث را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار می دهد و روش های مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.
وی با توجه به لزوم ارتقا سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور، آشنایی با سیستم های جدید مرتبط با محورهای اصلی همایش شامل انرژی، محیط زیست، صنعتی سازی و ایمنی ساخت را نشانه گرفت و افزود: در این راستا اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از طریق دبیرخانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان خود را موظف می داند تا با شناسایی همایش ها و وبینارهای مورد نیاز نظیر ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان تلاش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر کیفی و کمی همایش نماید.
محمود خیاطی بیدخت استفاده از سیستم های روز دنیا در حوزه فناوری های نوین صنعت ساختمان و ارتباط بین بازار عرضه و تقاضا و تغییر رویکرد تولیدکنندگان ساختمان از روش های سنتی به صنعتی را مهم خواند و گفت: چشم انداز این همایش برگرفته از دیدگاه های دولت در راستای توسعه صنعت ساخت و ساز است.
رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کووید 19 در جهان و لزوم استمرار ارایه خدمات در بحث های آمورشی از یک سو و مباحث تولیدی از سوی دیگر تمام تلاش این دبیرخانه در برگزاری هر چه باشکوه تر این همایش به صورت الکترونیکی ( مجازی ) با رعایت پروتکل های بهداشتی را خواهیم کرد.
لازم بذکر است این همایش امسال با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد برگزار و دارای امتیاز یک دوره ارتقا پایه رشته های هفت گانه نظام مهندسی بر اساس مجوز دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی می باشد.