fiber_manual_recordضوابط بلند مرتبه سازی به زودی ابلاغ می شود17 اسفند 1397

?ضوابط بلند مرتبه سازی به زودی ابلاغ می شود
? رئیس پژوهشگاه معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: سه رویکرد نسبت به بلند مرتبه سازی وجود دارد؛ رویکرد اول بلندمرتبه سازی که فن مدار است و ضوابط تشویقی برای بلند مرتبه سازی می دهد. رویکرد دوم محدود کننده است و با بلندمرتبه‌سازی مخالفت می‌کند و رویکرد سوم که هدایتگر است که البته آنچه مد نظر ماست همین رویکرد هدایتگری است.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، دکتر غزال راهب با بیان اینکه ذات بلند مرتبه سازی بد نیست، گفت: با بلند مرتبه سازی فعالیت ها و خدمات متمرکز و بهینه می شود.

وی یادآور شد : البته ساختمان های بلند مرتبه باید با بستر و محیط پیرامونی هماهنگ شوند.
دکتر غزال راهب با بیان این که ابتدا باید ضرورت بلندمرتبه سازی تایید شود، اظهار داشت: چه بسا برای بلند مرتبه سازی، تحت تاثیر شرایط تبلیغاتی الگوگیری از مناطق همجوار قرار می‌گیریم.
وی با اشاره به پیامدهای بلند مرتبه سازی گفت: بلند مرتبه سازی الگوی خانوار و الگوی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که در برخی شهرها این ضرورت وجود ندارد، اما ارزش های اقتصادی و سودها و سوداگری های اقتصادی باعث می‌شود تا بلندمرتبه‌سازی بدون داشتن ضرورت انجام شود.
وی یادآور شد؛ خیلی از شهرهای ما از نظر فنی امکانات و زیرساخت های لازم ، شرایط ساخت و نگهداری برای بلند مرتبه سازی را ندارند و ارزش افزوده‌ای برای شهر ایجاد نمی‌کند، اما تحت تاثیر شرایط، بلندمرتبه سازی در این شهر ها انجام میشود.
وی گفت: مرکز تحقیقات ضابطه ای را تحت عنوان «ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهرهای ایران» تعیین کرده و این ضابطه در مهرماه سال ۹۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز رسیده است. این ضوابط شامل ضابطه و راهنمای پیوست است که هم اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند و بر اساس آن تمام شهرها از جمله تهران و مشهد در صورت تمایل به بلند مرتبه سازی پهنه و ضوابط استقرار را تدوین خواهند کرد و سپس باید به تصویب شورای عالی شهرسازی معماری ایران برسانند.
دکتر راهب با اشاره به برگزاری پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه گفت: صنعت ساختمان باید با بلند مرتبه‌ سازی همسو باشد. اکنون بلند مرتبه سازی با شیوه های ساخت ساختمانهای ۵ طبقه ساخته می‌شود، در حالی که باید الزامات ساختمان سازی صنعتی و استانداردها را اجرایی کنیم. اما در حال حاضر سنتی سازی در ارتفاع انجام می شود.
وی استفاده از فن آوری های نوین را نیازمند ساختارمند شدن دانست و گفت: این همایش می تواند بر توسعه استفاده از فناوری های نوین در ساختمان های بلندمرتبه موثر باشد. راهب ادامه داد: ارتباط با دنیا، استفاده از روشهای روز دنیا برای بلند مرتبه سازی، ارتباط صحیح فن‌آوری های نوین و روش های مدیریت پروژه از الزامات صنعت ساختمان در کشور است.