fiber_manual_recordعضو هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس: آسیب شناسی در بحث مصالح، متولی ندارد1 اسفند 1395

در کشور ما به بحث کنترل کیفیت مصالح ساختمانی خصوصا در بخش تولید توجه زیادی نمی شود و آسیب شناسی در این موضوع ، متولی ندارد.

به گزارش چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، عضو هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی فارس با اشاره به چالش بخش مصالح در کشور گفـت: برای پیگیری آسیب شناسی مصالح در کشور متولی نداریم.

مهرداد خواجه پور در حاشیه برگزاری دومین روز این همایش  با بیان اینکه، مصالح ساختمانی یکی از مهم ترین عوامل موثر در ساخت و ساز است، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما به بحث کنترل کیفیت مصالح ساختمانی خصوصا در بخش تولید توجه زیادی نمی شود.

وی افزود: علت آن عدم درک صحیح از سوی عوامل اجرایی بر اهمیت و لزوم آن در ساخت یک ساختمان است.

خواجه پور ادامه داد: باید ساخت و ساز را به سمت و سوی مصالح نوین سوق دهیم در حالی که هنوز هم در کشور شاهد ساخت برخی ساختمان ها با مصالح سنتی هستیم.

وی بیان کرد: این موضوع زمانی  حاصل می شود که علاوه بر وارد کردن فن آوری، همزمان کارگران و مهدسان تحت آموزش قرار گیرند.

عضو هییت رییسه سازمان نظام مهندسی فارس با اشاره به اینکه برخی مصالح در برهه ای به طور غلط بعنوان فن آوری مطرح شده و وارد عرصه ساخت و ساز شده است، افزود: متاسفانه ورود اشتباه  برخی مصالح، ساختمان ها را مستعد آتش سوزی کرده است و این موضوع مهمی است که توجهی به آن نمی شود.

وی اضافه کرد: در بخش مصالح در سال 84 بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد کلیه کارخانه هایی که پروانه دارند پس از مدتی استاندارد بگیرند که این اتفاق رقم نخورد.

خواجه پور گفت: ما ساخت و ساز را بیشتر از زاویه مهندسی نگاه می کنیم در صورتی که اگر در پروژه ای از بهترین مهندس ها استفاده شود اما مصالح ما خوب نباشد، مطمئنا کیفیت ساختمان هم کیفیت خوبی نخواهد بود.

عضو هییت رییسه سازمان نظام مهندسی فارس اظهار کرد: مرکز تحقیقات بعنوان متولی اصلی تحقیق و بررسی در بخش مصالح در بعضی جاها ورود و  یک سری مصالح را معرفی کرده اما موضوع نحوه اجرای  مصالحی که گواهینامه فنی دارند باید در سطح کشور پیگیری شود.

خواجه پور با بیان اینکه بخش استاندارد  نیز دیگر چالش ما در مبحث ساختمان است، افزود: بسیاری از مصالحی که ما در حوزه مصرف باید استفاده کنیم، استاندارد لازم را ندارند و این خود یک چالش دیگر است.

وی تاکید کرد: ما جزو 5-6 کشور زلزله خیز دنیا هستیم و اگر مصالحی که استفاده می کنیم خوب و مقاوم نباشد قطعا کیفیت نهایی ساختمان، حاصل نمی شود و این به ضرر بهره برداران ما خواهد بود.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.