fiber_manual_recordعضو هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی: فن آوری های نوین باید در کشور الزامی شود1 اسفند 1395

عضو هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: فن آوری های نوین باید در کشور الزامی شود.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش فن آوری نوین صنعت ساختمان، رضا ایرانی با بیان این که موضوعات مطرح شده در کارگاه های تخصصی، مورد نیاز افراد است، گفت: فن آوری های نوین باید در کشور قانونی و الزامی شود و حمایت های لازم را بدست آورد.

وی افزود: حدود سی سال است که این قوانین مصوب شده اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده و با توجه به اینکه مبحث فن آوری در ابتدای کار بسیار هزینه بر است باید از حمایت های مالی بیشتری برخوردار شود.

رضا ایرانی تاکید کرد: اگر مسایل زیست محیطی و بازیافت انرژی های فسیلی و صرفه جویی در آب، جدی گرفته نشود، در دراز مدت بازخورد منفی خود را نشان خواهد داد.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به مبحث کاهش هزینه در ساخت، عنوان کرد: اگر فن آوری های نوین به کار گرفته شود و به تولید انبوه برسد، با توجه به کاهش زمان ساخت، هزینه ها نیز کاهش یافته و در نتیجه سرمایه انرژی نیز کاهش می یابد.

ایرانی تصریح کرد: بحث صنعت ساختمان و فن آوری های نوین و صرفه جویی های انرژی در ایران، حتی از کشورهای متوسط هم عقب تر است که علت آن را می توان در فرهنگ مصرف و قیمت پایین انرژی جستجو کرد.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود