fiber_manual_recordهمایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۳۹۵در یزد17 مرداد 1395

yazd

 

 

همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۷ و ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه مصالح و فرآورده های ساختمانی در هتل صفاییه یزد برگزار خواهد گردید.