fiber_manual_recordهمزمان با 4 کارگاه تخصصی دیگر برگزار شد؛ کارگاه شاخص سنجش پایداری در ساختمان1 اسفند 1395

کارگاه «شاخص سنجش پایداری در ساختمان» یکی دیگر از کارگاه های همزمان در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، کارگاه «شاخص سنجش پایداری در ساختمان» با هدف آشنا نمودن شرکت کنندگان با مفاهیم پایه مرتبط با سیستم های سنجش کیفیت ساختمان های پایدار و ایجاد زمینه ذهنی مناسب برای شناخت ابعاد مختلف آن ها برگزار شد.

این کارگاه که توسط دکتر غزال راهب و مهندس مسعود قاسم زاده، ارائه شد، شامل موضوعاتی با سرفصل درآمدی بر مفهوم و ضرورت ارزیابی سیستم های ساختمان، چارچوب ارزیابی سیستم های ساختمانی، مفهوم و دامنه روش های نوین ساختمان، تعریف توسعه پایدار در ساختمان و شاخص های کلی تحقیق آن در سیستم ساختمانی و شرایط لازم و کافی پایداری در سیستم های نوین ساختمان و شاخص های سنجش، بود.

غزال راهب درباره موضوع گارگاه، گفت: در این کارگاه، ابتدا شرکت کنندگان با تعاریف و شاخص ها و معیارهای عمومی ارزیابی سیستم های ساختمانی آشنا شده و سپس مفهوم و وجه تمایز سیستم های نوین ساختمان مورد بحث قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مفاهیم کلیدی و اهداف عملکردی و اجرایی مرتبط با توسعه پایدار در ساختمان در جنبه های برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بهره برداری، از جمله تأمین حداقل نیازهای حیاتی اسکان، شرایط بهداشت، ایمنی، کاهش خطرات، مدیریت صحیح منابع و آلاینده ها با لحاظ کردن شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه ای معرفی می شود.

راهب افزود: پس از آن، شاخص ارزیابی روش های ساختمانی که در توسعه پایدار موثرند مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با مروری بر برخی تجربیات مطالعاتی، درآمدی بر بومی سازی معرفی می گردد.

شایان ذکر است چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.