fiber_manual_recordگزارش برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق مناسب در ساختمان1 شهریور 1395

کارگاه آموزشی اطفاء حریق مناسب در ساختمان در سالن همایش های هتل میثاق در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ با استقبال نزدیک به ۲۰۰ نفر شرکت کننده برگزار گردید .محورهای این کارگاه ۱- در خصوص مقاوم سازی ساختمانها در برابر حریق ۲- سیستم اعلان حریق ۳- نکات اجرایی مبحث سوم ۴- معماری ایمنی بر اساس مبحث سوم ۵- آشنایی با وظایف آتش نشانی بودند.در ادامه مانور اطفاء عملیات آتش توسط نیروهای آتش نشانی به نمایش گذارده شد.