fiber_manual_recordآغاز زمان عضوگیری دبیرخانه ی دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان25 مهر 1396

به نام خداوند جان وخرد        کزین برتر اندیشه برنگذرد

آغاز زمان عضو گیری دبیرخانه­ ی دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

     با عنایت به شرح وظایف  ابلاغ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی و ملی دبیرخانه­ ی فن آوری های نوین صنعت ساختمان و در جهت رفاه و ارایه­ ی خدمات ویژه به جامعه­ ی مهندسین، این دبیر خانه اقدام به عضو گیری دوسالانه می نماید. در همین راستا، تفاهم  نامه ای با بانک مسکن منعقد گردیده که پیرو آن، کارت اعضای ویژه (VIP) برای متقاضیان صادر خواهد گردید.دارندگان این کارت می توانند علاوه بردریافت تخفیفات مذکور از دبیرخانه، از خدمات ویژه بانک مسکن در سطح استان نیز استفاده نمایند.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب کارتVIP :

  • تصویر و اصل شناسنامه
  • تصویر و اصل کارت ملی
  • یک قطعه عکس 4*3 رنگی ( پشت سفید و با رعایت کامل موازین اداری)
  • تکمیل فرم های افتتاح حساب در بانک مسکن ( شعبه مورد معرفی: شعبه خیام به آدرس بلوار خیام ، نبش خیام 29 به شماره تلفن 37633000)
  • پرداخت مبلغ حق  عضویت دبیر خانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان (دو سالانه)  500/000 به شماره حساب 310049250072 بانک مسکن

مزایای کارتVIP :

  • تخفیف 25 درصدی در همایش های دو سالانه فن آوری های نوین صنعت ساختمان
  • تخفیف 30 درصدی در کارگاه های آموزشی، سمینارها و همایش ­هایی که توسط دبیرخانه برگزار می­گردد.
  • تخفیف 15درصدی در دوره های آموزشی دفتر منطقه ای شمال شرق و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی.
  • در اختیار قرار دادن بانک اطلاعاتی دبیرخانه و مقررات ملی ساختمان به دارندگان کارت .

* لازم به ذکر است مشخصات کامل دارنده کارت پس از عضویت، در بخش اعضای VIP دبیر خانه در سایت قابل رویت خواهد بود .

خدمات ویژه بانک مسکن برای دارندگان کارت VIP