fiber_manual_recordاطلاعیه2 مهر 1397

مقرر گردیده پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. در این راستا دبیرخانه فن آوری های نوین صنعت ساختمان در حال برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری این همایش می باشد.لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می آید نظرات و پیشنهادات سازنده خود را به آدرس ایمیل دبیرخانه info@mhud.ir ارسال نمایید.