fiber_manual_recordبا هدف پایداری مدیریت عملکرد ساختمان برگزار شد؛ برگزاری کارگاه مدیریت عملکرد بهینه ساختمان1 اسفند 1395

در اولین روز چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، کارگاه «مدیریت عملکرد بهینه ساختمان» برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان ، کارگاه تخصصی با موضوع «مدیریت عملکرد بهنیه ساختمان» و با هدف پایداری و ارایه راهکارهای مدیریت عملکرد ساختمان در طول عمر آن با حضور بیش از 500 نفر از کارشناسان و استید دانشگاه برگزار شد

اولین بخش این کارگاه با عنوان «راهبردهاو قوانین اجرای فن آوری BIM در اتحادیه اروپا» توسط میکلوش لوکس به انگلیسی و بخش دوم نیز با موضوع «عملکرد مصرف انرژی در معماری پایدار» توسط محسن شجافی فر به فارسی، ارائه شد.

موضوع « اطلاعات در مدیریت عملکرد ساختمان با استفاده از شبیه سازی فرآیند» توسط خانم یوآنا آلساسوآ به انگلیسی و مبحث «از فن آوری مدل اطلاعات BIM به مدل انرژی ساختمان BIM-معرفی موتور شبیه سازی انرژی اکودیزاینراستار» توسط میکلوش لوکس به انگلیسی دیگر مباحث مطرح شده در این قسمت بود.

شایان ذکر است چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.