fiber_manual_recordدر کارگاه اصول طراحی سامانه های ایستا در معماری پایدار مطرح شد؛ ضرورت توجه به مبحث انرژی در بخش ساختمان1 اسفند 1395

توجه به مبحث انرژی در بخش ساختمان ضرورت ویژه ای دارد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، کارگاه اصول طراحی سامانه های ایستا در معماری پایدار در دومین روز از  این همایش برگزار شد.

سید مجید مفیدی ارایه دهنده این کارگاه اظهار کرد: دانش پژوهان در این کارگاه مبنا و اصول نظری دقیقی را فراگرفته و با اصول و مبانی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان از طریق سامانه های ایستا آشنا می شوند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانش پژوهان با اصول طراحی این گونه سامانه ها در معماری بنای پایدار و به کارگیری انرژی های پایدار و صرف جویی در مصرف انرژی و ایجاد محیط زیست سالم است.

مفیدی در خصوص سر فصل های این کارگاه نیز گفت: ضرورت توجه به مبحث انرژی در بخش ساختمان، بررسی عناصر سامانه ایستا، الگوی سامانه های ایستا و نمونه های اجرا شده داخلی و خارجی از جمله سرفصل های این کارگاه است.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.