fiber_manual_recordدر کارگاه انتخاب سیستم روشنایی بهینه عنوان شد؛ بررسی روش های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در حوزه روشنایی1 اسفند 1395

در دومین روز از همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، روش های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در حوزه روشنایی در کارگاه انتخاب سیستم روشنایی بهینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، در این کارگاه که توسط محمدعلی محمدی مزینانی و بهنام داداشی ارائه شد، دانش پژوهان با روش های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در حوزه روشنایی و نرم افزار شبیه سازی DIALUX آشنا شدند.

استفاده بهینه از انرژی تولید شده، انتخاب منبع نور و تجهیزات اپتیک با بازدهی بالا، انتخاب قطعات الکتریکی بهینه، هوشمند سازی در روشنایی طراحی، روشنایی مناسب و شرایط نگهداری تعمیرات از سرفصل های این کارگاه آموزشی است.

شایان ذکر است چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.