fiber_manual_recordدر کارگاه بکارگیری انرژی خورشیدی، مطرح شد: صرفه اقتصادی در تلفیق و یکپارچه سازی سیستم های خورشیدی1 اسفند 1395

تلفیق و یکپارچه سازی سیستم های خورشیدی، ضمن ایجاد یکپارچگی معماری و اجزا، صرفه اقتصادی نیز به همراه دارد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، کارگاه بکارگیری انرزی خورشیدی و نقش خواص نوری در سطوح ساختمان، دیگر کارگاه همزمان در این همایش برگزار شد.

احمدی مقدم، ارائه دهنده این کارگاه اظهار کرد: با توجه به متراکم شدن شهرها و افزایش ارتفاع ساختمان ها، سطوح عمودی نما  نیز باید متناسب با سطح زیر بنا افزایش یابد.

وی ادامه داد: بنابراین جدارهای عمومی ساختمان از بیشترین ظرفیت برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های آینده برخوردار می شوند.

احمدی مقدم درباره مزیت این سیستم ها گفت: تلفیق و یکپارچه سازی سیستم های خورشیدی مانند گردآورهای حراراتی با عناصر تشکیل دهنده ساختمان مانند دیوار، بام و سایه می تواند ضمن ایجاد یکپارچگی معماری و اجزا، صرفه اقتصادی و افزایش بهره وری را  نیز به همراه داشته باشد.

وی افزود: در این کلاش آموزشی کاربرد حرارتی انرژی خورشیدی با توجه به مزیت های نسبی آن نظیر بازدهی بالا و بهای مناسب در مقایسه با کاربردهای الکتریکی پیشنهاد شده و  روش های استفاده از انرژی خورشیدی از گرمایش و سرمایش ساختمان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1200 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.