fiber_manual_recordدر کارگاه تحلیل اکولوژیکی ساختمان های بلند مطرح شد: عدم توجه به اصول اکولوژیک، بلندمرتبه‌سازی را به معضل تبدیل می‌کند1 اسفند 1395

عدم توجه به اصول اکولوژیک، در دراز مدت، بلند مرتبه سازی را به یک معضل تبدیل کرده و از اهداف خود دور می کند.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، فرزانه رزاقیان در کارگاه تحلیل اکولوژیکی ساختمان های بلند که در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان برگزار شد، عنوان کرد: بلند مرتبه سازی به عنوان یکی از روش های ساخت شهرهای فشرده، به منظور  استفاده حداکثری از فضا و منابع محدود، بسیار مورد توجه مدیران شهری و سرمایه گذاران قرار گرفته است، اما عدم توجه به اصول اکولوژیک در ساخت آنها، می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در شهرها گردد.

فرزانه رزاقیان افزود: لذا در این کارگاه با هدف ارتقاء سطح کیفیت ساخت و ساز در ساختمان های بلند مرتبه، به بیان اصول کلی شهرهای سبز پرداخته شد.

در این کارگاه پس از توضیح سیاست های بلند مرتبه سازی در جهان و ایران، استانداردهای HQE و LEED بیان شده و در انتها مطالعه موردی تحقیق بر روی ساختمان های بلند مرتبه شهر مشهد، چگونگی بهره گیری از این استانداردها و وضعیت کلی بلند مرتبه سازی در شهر مشهد، مطرح شد.

سر فصل های این کارگاه نیز مسائلی با موضوعات متابولسم شهری در شهرهای پایدار و سبز، سیاست های بلند مرتبه سازی در جهان و ایران، استانداردهای بین المللی طراحی پایدار و معماری سبز و تحلیل وضعیت اکولوژیکی بناهای بلند مرتبه نمونه بود.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهدمقدس برگزار می شود.