fiber_manual_recordكارگاه آموزشی جداگرهای لرزه ای26 تیر 1395

اولين كارگاه آموزشی جداگرهای لرزه ای در تاريخ ۱۸،۱۷ و ۱۹ شهريور ماه ۱۳۹۵ در شهر مشهد در هتل ميثاق توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و دبيرخانه دايمی فن آوری های نوين صنعت ساختمان برگزارمی گردد. اين كارگاه با حضور متخصصين برجسته داخلی و خارجی و به جهت ارائه آخرين فن آوری ها در زمينه اين محصولات برگزار میگردد.

 

 

untitled

jodagar