fiber_manual_recordنشستی جهت برگزاری همايش24 تیر 1395

نشستی كه در روز سه شنبه ۹۵/۰۴/۲۲ با حضور مهندس محمد جواد عرفانيان مشاور معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مهندس رضاشيخ انصاری معاون مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان،  و مهندس محمد خرم آبادی رئیس اداره صنعتی سازی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان برگزار شد ، از سايت دبيرخانه دائمی كه متناسب با همايش چهارم تهيه و آماده سازی شده است رونمایی گرديد. اين سايت داراي قابليت ثبت نام ، ارسال مقالات و تبليغات و برنامه كارگاهی مي باشد. در اين نشست راهكارهایی جهت برگزاری چهارمين همايش هم ارائه و بيان شد.