fiber_manual_recordنماینده شرکت گرافیسافت مجارستان در مشهد: صنعت ساختمان، پل ارتباطی خوبی بین ایران و مجارستان است1 اسفند 1395

نماینده شرکت گرافیسافت مجارستان، انتقال تجارب در زمینه فن آوری نوین صنعت ساختمان را پل ارتباطی مناسبی در روابط ایران و مجارستان عنوان کرد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری نوین صنعت ساختمان، پیتر ریچر در حاشیه این همایش گفت: ایران بازار خوبی دارد و ما می توانیم در این راستا به صادرات محصولات خود در این کشور بپردازیم.

ریچر، با بیان اینکه در نمایشگاه فن آوری های نوین ساختمان محصول را که در زمینه معماری و صنعت روز تولید و طراحی کرده ایم را برای ارائه آورده ایم، تصریح کرد: با توجه به فاصله فراوان میان ایران و مجارستان، می توانیم با گسترش روابط صنعتی خود این فاصله را کم کرده و با قویتر کردن این ارتباط در عمل به گسترش تکنولوژی های دو کشور دست یابیم.

شایان ذکر است چهارمین همایش  ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حضور بیش از 1500 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه از 24 بهمن ماه 95 به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار می شود.