دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

ششمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان

محور های همایش
 
  • انرژی
  • محیط زیست
  • صنعتی سازی
  • ایمنی ساخت
ششمین همایش

مشخصات ششمین همایش

نام همایش ششمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان 
تاریخ برگزاری 99/11/26 الی 99/11/29
مکان برگزاری همایش مجازی
امتیازات همایش دارای امتیاز یک دوره ارتقا پایه رشته های هفت گانه نظام مهندسی
امتیازات کنفرانس ISC
سطح برگزاری همایش سطح ملی
امکان حضور شرکت کنندگان در همایش

تصاویر همایش