دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان

محور های همایش
 
 • فن آوری های نوین در سیستم های سازه ای بلند مرتبه
 • فن آوری های نوین در سیستم لرزه ای سازه های بلند مرتبه
 • فن آوری های نوین در سیستم های اجرای گودبرداری سازه های بلند مرتبه
 • مدیریت ساخت و اجرای ساختمان های بلند مرتبه
 • مهندس تخریب در سازه های بلند مرتبه
 • معماری در بلند مرتبه سازی
 • نمای نوین در ساختمان های بلند مرتبه
 • روش های فن آوری های نوین در معماری
 • تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
 • برنامه ریزی شهری در معماری ساختمان های بلند مرتبه
 • روش های نوین اجرایی در ایجاد بام های سبز
 • روش های نوین صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند مرتبه
 • کاربرد انرژی های نوین صنعت ساختمان در ساختمان های بلند مرتبه
 • مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • سیستم GIS و کاربرد آن در بلند مرتبه سازی
 • مصالح نوین در صنعت ساختمان
 • فن آوری نانو در صنعت ساختمان
 • اینترنت اشیاء
 • علوم و فناوری های نوین هوشمند سازی در ارتباط با صنعت ساختمان
 •  مدیریت انرژی هوشمند
 •  بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر هوشمند در توسعه پایدار
 •  راهکار ها و کاربرد فن آوری های نوین در بالا بردن سطح ایمنی، برنامه ریزی مدیریت بحران در طول دوره بهره برداری در ساختمان های بلند مرتبه
 • پیش بینی ملاحضات موثر در پدافند غیرعامل در ساختمان های بلند مرتبه
 • علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست در ارتباط با صنعت ساختمان
همایش پنجم

مشخصات پنجمین همایش

نام همایشپنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان ……
تاریخ برگزاری97/11/03 الی 97/11/04
مکان برگزاری همایشساختمان برج سفید علوم پزشکی
امتیازات همایشیک دوره ارتقاء و امتیاز کارکنان دولت
امتیازات کنفرانسISC
سطح برگزاری همایشسطح ملی
امکان حضور شرکت کنندگان در همایشبصورت حضوری در شهر مشهد و بصورت مجازی در کلیه استان ها
برگزاری نمایشگاه های جانبی مرتبط با موضوع همایش متناسب با فضای برگزاری همایش 

 

تصاویر همایش