دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

سومین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان

محور های همایش
 
 • نقش و تأثیر استفاده از فن­ آوری‌های نوین در ساخت و سازها (زمان، هزینه و کیفیت ).
 • آسیب شناسی موانع اجرایی و ارایه راهکارهای موثر برای گسترش استفاده از فن­ آوری‌های نوین در صنعت ساختمان.
 • استفاده از فن ­آوری و تکنولوژی‌های نوین در احیاء بافت‌های فرسوده (تجارب موفق در ایران و جهان).
 • اثرات صنعتی سازی و استفاده از فن­ آوری‌های نوین صنعت ساختمان در الگوهای معماری ( ارایه ­ی نمونه‌های موردی ).
 • جایگاه فن ­آوری‌های نوین صنعت ساختمان در نظام آموزشی ایران ( گذشته، حال و آینده ).
 • کنترل، بازرسی و نظارت بر تولید، اجرا و بهره‌برداری از فن­ آوری‌های نوین در صنعت ساختمان.
 • چالش‌های اساسی در ورود و بومی سازی فن­ آوری‌های نوین صنعت ساختمان در ایران.
 • کاربرد فن­ آوری‌ و تکنولوژی‌های نوین در هوشمند سازی ساختمان ( ساختمان‌های هوشمند ).
 • تکنولوژی و فن­ آوری‌های نوین در شهرسازی و کاربرد آن در بهبود ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری ( ارایه ­ی نمونه موردی).
 • جایگاه صنعتی سازی و فن ­آوری‌های نوین صنعت ساختمان در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی حاکم در ایران و جهان ( فرصت‌ها و تهدیدها).
 • ارزیابی وضعیت صنعتی سازی و استفاده از فن­ آوری‌های نوین صنعت ساختمان در ایران.
 • ارزیابی رفتار سازه‌ای فن­ آوری‌های نوین در ساختمان‌های بلند مرتبه.
 • تجارب جهانی در صنعتی سازی و استفاده فن ­آوری‌های نوین در صنعت ساختمان.
 • معرفی و ارزیابی سیستم‌های سازه‌ای با رویکرد صنعتی و فن­ آوری‌های نوین صنعت ساختمان( اسکلت و سقف).
 • معرفی و ارزیابی سیستم‌های غیر سازه‌ای با رویکرد صنعتی و فن­ آوری‌های نوین صنعت ساختمان ( دیوارهای داخلی، اجزای معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی ).
 • بررسی نقش صنعتی سازی و فن­ آوری‌های نوین ساختمانی در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
 • سیاست‌ها و الزامات طرح جامع صنعتی سازی کشور.
 • معرفی و تحلیل مصالح نوین در سبک سازی ساختمان.
سومین همایش

مشخصات سومین همایش

نام همایشصنعسومین همایش ملی فن ­آوری های نوین ت ساختمان
تاریخ برگزاری همایش۹۳/۰۶/۲۰الی۹۳/۰۶/۲۱
تعداد شركت كنندگان در همایش۱۸۰۰ نفر
محل برگزاری همایشسالن صبا
تعداد شركت های غرفه دار۴۷ شركت
تعداد نفر ساعت آموزشی افراد شركت كنندهحدود۲۸۰۰۰ نفر ساعت
تعداد مقالات ارسالی به همایش۱۷۹
تعداد مقالات پذیرفته شده درهمایش۱۲۷مقاله
امتیاز همایشارتقاء و تمدید
تعداد مهمانان خارجی۲

تصاویر همایش