دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

مشهد میزبان برگزاری هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی؛ وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده با دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در اواخر بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می گردد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان به عنوان اولین دبیرخانه موضوعی با عنوان فناوری های نوین از سال 1387 فعالیت خود را در استان خراسان رضوی، شهر مشهد مقدس آغاز نموده است .

وی ادامه داد: درهمین راستا و در اجرای وظایف ذاتی این دبیرخانه فرصتی ایجاد گردیده تا دست اندر کاران صنعت ساختمان، انجمن های صنفی، سازندگان مسکن و ساختمان، انبوه سازان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات مرتبط با صنعت ساختمان، مهندسان دخیل در پروژه ها بتوانند ضمن آگاهی از دانش فنی، مقررات مربوطه و تعاملات بتوانند با بهره مندی و ارتقاء دانش تولید مسکن زمینه سازی لازم را ایجاد نمایند